VẮC XIN CIRCO PIGVAC L50 AMV

1,700,000

Một liều duy nhất mang lại đáp ứng miễn dịch và có mức độ an toàn cao.\

Hiệu lực và hiệu quả cao bởi hàm lượng kháng thể cao được xác nhận bởi IFA.

Sản phẩm nhận được bằng khen của Bộ Nông Nghiệp Hàn Quốc và được khuyến cáo sử dụng bởi IPVS tháng 7/2010 tại Canada.

Danh mục: ,