VẮC XIN G-MYCO L50 AMV

850,000

Heo con: Tiêm bắp (cơ cổ) một liều duy nhất 1ml cho heo con từ 1-3 tuần tuổi.

Heo nái hậu bị:  tiêm bắp 2ml từ 4-5 tuần trước khi phối giống.

Heo đực: trong khoảng 2 tuần sau khi được chọn làm giống, tiêm bắp 2ml  (tiêm hỗ trợ: mỗi 6 tháng một lần).

Danh mục: ,