OXYTIA VET

460,000

Bổ sung thảo được đặc biệt

Đặc trị ho suyễn, tiêu chảy, phân bùn, phân xi măng