LINSPEC NEW 20ml

40,000

Tác dụng kéo dài

Đặc trị viêm phổi, viêm khớp, thối móng, viêm da, viêm ruột tiêu chảy, CRD, CCRD