B.COMPLEX

15,000

(Tăng sức đề kháng, chống Stress, giúp gia súc gia cầm hấp thu tối đa thức ăn, tăng trọng nhanh, nặng cân)