GATOSAL@100 maxplus

Giá gốc là: 320,000₫.Giá hiện tại là: 260,000₫.

Bổ sung thảo dược hồi sức hạ sốt

KÍCH THÍCH BIẾN DƯỠNG GIÚP PHÒNG BỆNH, PHÒNG RỐI LOẠN TRAO ĐỔI CHẤT, GIẢM STREES VÀ HỖ TRỢ HỒI PHỤC SAU BỆNH.