TYLOGENT 200

180,000

Tác dụng kéo dài

Đặc trị Viêm phổi, suyến heo, sưng phù đầu, CRD, viêm ruột xuất huyết.