DEXA

15,000

Chống viêm, chống dị ứng

Chống các tác nhân gây stress, giảm nhanh tình trạng phù thũng.