AMCOLIS 4200

300,000

Phòng và trị hiệu quả các bệnh đường hô hấp như hen gà (CRD), hen ghép e.coli (CCRD), Coryza, tụ huyết trùng.

Phòng và trị các bệnh đường tiêu hoá như E.coli, Samonella, viêm ruột hoại tử, bệnh phân trắng lợn con và các bệnh nhiễm khuẩn khác.