Vitamax ASI 1kg

150,000

Giúp gia cầm đỏ tích, kích mào, vàng chân, vàng da. Mọc lông nhanh và đồng loạt, bóng mượt, đẹp mã.
Chống mổ cắn, chóng còi cọc, tăng trưởng nhanh, xuất chuồng sớm.
Tăng khả năng sinh sản, tăng sản lượng sữa, sản lượng trứng, đặc biệt tăng tỉ lệ ấp nở ở gia cầm và nhanh động dục ở heo nái.

Danh mục: ,