G – COC K3

Giá gốc là: 2,232,000₫.Giá hiện tại là: 1,860,000₫.

Bổ sung thảo dược đặc biệt

Đặc trị cầu trùng manh tràng, cầu trùng ruột non, phân sáp, phân lẫn máu