TENAMOXCIN 500

1,000,000

Heo cai sữa: Trị bệnh viêm màng phổi ở lợn do Actinobacillus pleuropneumoniae nhạy cảm với Amoxicillin gây ra