SUPERBIOTIC ASI

150,000

Khô phân, giảm khí độc, giảm mùi hôi chuồng.
Tăng cường tiêu hóa, hấp thu triệt để thức ăn, giúp tăng trọng nhanh, giảm FCR
Chống loạn khuẩn gây tiêu chẩy do dùng kháng sinh.
Hạn chế sự phát triển của mầm bệnh giúp giảm bệnh tiêu chảy, cầu trùng.

Danh mục: ,