K.T.G HV

25,000

-Là kháng thể đa giá chiết từ gà được tối miễn dịch bao gồm: Kháng thể chống bệnh Gumboro, Newcastle, viêm phế quản truyền nhiễm, CDR, cúm gia cầm và các kháng thể không đặc hiệu khác.

Danh mục: ,