FLOR S40 1KG

410,000

Gia cầm: Đặc trị CRD, CCRD, tụ huyết trùng, thương hàn, E.coli, tiêu chảy phân xanh, phân trắng, phân vàng, viêm ruột hoại tử

Lợn: Đặc trị viêm phổi, suyễn lợn, tụ huyết trùng, viêm teo mũi truyền  nhiễm,  tiêu chảy, hồng lỵ, thương hàn, phó thương hàn, liên cầu lợn, các bệnh kế phát của bệnh tai xanh (PRRS).