CALPHON FORTE 100ML BAYER

170,000

Bổ sung canxi cấp kỳ, phòng sốt sữa, co giật và bại liệt.