Tag Archives: tụ huyết trùng

Bệnh vật nuôi ở trâu bò và cách phòng tránh khi giao mùa

Bệnh vật nuôi ở trâu bò thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa. Khi đó thời tiết thay đổi khiến sức đề kháng của chúng yếu đi, các tác nhân gây bệnh dễ dàng xâm nhập và gây hại cho cơ thể. Việc chủ động phòng tránh bệnh vật nuôi ở trâu bò khi […]