VẮC XIN PHÓ THƯƠNG HÀN

25,000

Vắc xin vô hoạt Phó thương hàn lợn sản xuất từ toàn bộ canh trùng lên men (giải độc tố và tế bào) của vi khuẩn Salmonella cholereasuis type O:6,7; H:1,5 chủng S1, S2. Sau khi tiêm vắc xin 14-21 ngày, lợn có khả năng  đáp ứng miễn dịch tốt, thời gian bảo hộ 6-9 tháng.

Danh mục: ,