Nhiệt kế tròn

Giá gốc là: 100,000₫.Giá hiện tại là: 80,000₫.