NexGard – diệt ve rận, bọ chét, ghẻ DEMODEX trên Chó 2-4kg

150,000