NexGard – diệt ve rận, bọ chét, ghẻ DEMODEX trên Chó 10-25 KG

200,000