FLODOXY 100ML

160,000

Đặc trị suyễn heo, viêm phế quản phổi, viêm phổi dính sườn, phó thương hàn, tụ huyết trùng, lepto (bệnh nghệ), viêm teo mũi truyền nhiễm, viêm vú, viêm tử cung, viêm ruột tiêu chảy, hồng lỵ, viêm hồi tràng, đóng dấu lợn. Đặc biệt hiệu quả với trường hợp bỏ ăn không rõ nguyên nhân, thay đổi thời tiết, kế phát trong bệnh tai xanh.

Đặc trị CRD, CCRD, hen phức hợp (ORT), sổ mũi truyền nhiễm (Coryza) trên gia cầm.