Thể loại bài viết: video

Nguyên nhân heo nái hậu bị chậm lên giống và cách khắc phục

 Heo hậu bị mới bắt về cách ly 2 tháng để tiêm đầy đủ vắc xin trước khi cho vào chuồng và mang bầu. Cho heo vào chuồng, nếu chuồng đã có heo nái sẵn rồi, ta cho heo hậu bị tiếp xúc với phân, nước tiểu của nái cũ nhà mình để thích ứng và […]